تماس با ما

دفتر رئیس مرکز :  33125763 - 087 

واحد آموزش : 33164979 - 087 

واحد آزمون : 33152850 - 087 

واحد مالی - 33129580 - 087 

اوقات شرعی

پیوندها

  

جدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های هماهنگ  مهارت آموختگان  6 ماهه اول سال 1398 
آخرین مهلت معرفی به آزمون توسط سیستم آموزش حوزه بندی دریافت کارت ورود به جلسه  تاریخ آزمون کتبی اعلام نتایج
تا تاریخ ازتاریخ تا تاریخ ازتاریخ تا تاریخ تاریخ تاریخ
1398/04/17 1398/04/19 1398/04/20 1398/04/23 1398/04/26 1398/04/27 1398/05/05
1398/05/21 1398/05/22 1398/05/23 1398/05/27 1398/05/30 1398/05/31 1398/06/09
1398/06/17 1398/06/23 1398/06/24 1398/06/26 1398/06/27 1398/06/28 1398/07/07

 

شعار سال

مناسبتها

درگاه خدمات الکترونیکی