تماس با ما

دفتر رئیس مرکز :  33125763 - 087 

واحد آموزش : 33164979 - 087 

واحد آزمون : 33152850 - 087 

واحد مالی - 33129580 - 087 

اوقات شرعی

پیوندها

  

روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای از برگزاری تعداد 200 نفر از کارآموزان بخشهای مختلف دانشگاهها و آموزشگاهها و مراکز آموزشی سطح شهرستان سنندج خبر داد به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید امان اللهی سنندج  در تاریخ های28 و 29  مرداد ماه سال 1397 تعداد 200 نفر از کارآموزانی که دوره آموزشی خود را به پایان رسانیده اند آزمون برگزار شده است اعلام نتایج این آزمونها بعد از برگزاری آزمون بر روی آدرس :http://77.104.97.239/Getresult.aspx  قرار میگیرد آزمون شوندگان میتوانند از طریق این آدرس نسبت به مشاهده نتایج خود اقدام نمایند.

شعار سال

مناسبتها

درگاه خدمات الکترونیکی